không quân - Chia tay người yêu mùa World Cup: Chọn em hay bóng đá?