không quân - Quan chức VFF: 'Nói chỉ có 1 người ứng cử là nguy hiểm, không đúng như vậy'