Hồng Nhung - Giang ‘còi’: Những phụ nữ đã qua trong đời và ước nguyện tuổi già