HLV Emery - Sao PSG kỷ niệm 1 năm bị HLV Emery ‘đày ải’