Bài phát biểu về nữ quyền đầy cảm hứng của công nương Meghan Markle và lời đáp cho câu hỏi phòng bếp nên là nơi thuộc về ai

Bài phát biểu về nữ quyền đầy cảm hứng của công nương Meghan Markle và lời đáp cho câu hỏi phòng bếp nên là nơi thuộc về ai

"Những cô gái với ước mơ sẽ trở thành những người phụ nữ có tầm nhìn" - hãy bước ra ngoài phòng bếp để đứng ở vị trí mà mình xứng đáng thuộc về.

Người mẹ 3 con rơi vào hôn mê vì triệu chứng như cảm cúm

Người mẹ 3 con rơi vào hôn mê vì triệu chứng như cảm cúm

Buổi ngày vẫn đi làm bình thường, tới tối, chị Quỳnh Giao thấy khó thở, tức ngực rồi nhanh chóng rơi vào hôn mê.