ghi bàn vào lưới Việt Nam - Mẹ Minh Vương: Bàn thắng của con là món quà ngày giỗ bố