ghi bàn vào lưới Việt Nam - Quang Hải: ‘Cho làm lại, có khi tôi chẳng thể ghi được bàn vào lưới U.23 Úc’