Festival 20 năm Làn sóng xanh - Festival 20 năm Làn sóng xanh vắng khán giả, nghệ sỹ danh tiếng mất hút