Facebook làm rò rỉ ảnh nóng - Facebook bồi thường thiệt hại cho bé gái 14 tuổi vì làm rò rỉ 'ảnh nóng'