Facebook bồi thường thiệt hại - Đăng 'bánh có dòi' lên Facebook, phải bồi thường 12 triệu đồng