facebook - Cận Tết 2019, tiền giả lại được rao bán rầm rộ trên Facebook