Triển lãm Đài Loan 2018 - TAIWAN EXPO 2018

Triển lãm Đài Loan 2018 - TAIWAN EXPO 2018

Triển lãm Đài Loan 2018 - TAIWAN EXPO 2018 trở lại Việt Nam vào ngày 26-28 / 7/2018 ,và được tổ chức tại Trung tâm Triển lãm & Hội nghị Sài Gòn (SECC), Hội trường A2.

Phát động “Giải Báo chí với phát triển bền vững 2018"

Phát động “Giải Báo chí với phát triển bền vững 2018

“Giải Báo chí với phát triển bền vững” là một trong những sáng kiến truyền thông của RED nhằm khích lệ hoạt động truyền thông hiệu quả về phát triển bền vững ở Việt Nam.