dịp Tết - Chỉ một chiếc xe con nhập về trong dịp Tết Nguyên đán