Dịch cúm - Cao Bằng: Tiêu hủy ổ dịch gần 7.000 con gà