Cục hải quan - 'Mất' 5.600 tỉ đồng vì ô tô nhập khẩu miễn thuế