Cục hải quan - Người Việt chi 55 triệu USD nhập ôtô Thái Lan một tháng