Smartphone Samsung sẽ ngày càng rẻ hơn

Smartphone Samsung sẽ ngày càng rẻ hơn

Samsung đang muốn tự mình sản xuất chip đồ họa để làm chủ công nghệ và giảm giá thành sản phẩm.

Giật mình trước khả năng chẩn đoán tử vong 'như thần' của Google

Giật mình trước khả năng chẩn đoán tử vong 'như thần' của Google

Google giờ không chỉ biết mọi thông tin trên mạng mà còn biết về sự sống chết của một con người.