Chiến tranh Việt Nam - Đốt lửa 'chiến tranh', hàng Việt ùn ùn vào Trung Quốc, sang Mỹ