Chí Trung - Chuyên gia Trung Quốc: J-20 là máy bay tốt nhất, chỉ tung ra ở thời khắc quyết định

Xem thêm