Cầu thủ Quang Hải - Báo Malaysia bỏ qua Quang Hải, trao giải cho cầu thủ cả năm đá chính 2 trận