Cầu thủ Quang Hải - Xuân Trường chỉ tên cầu thủ có kỹ thuật tốt nhất của ĐT Việt Nam