Cầu thủ Quang Hải - Lộ diện 2 cầu thủ Hà Nội FC được mời xuất ngoại