cảnh sát giao thông - Xe khách 16 chỗ ủi chiến sỹ công an gần 100m trên phố rồi bỏ trốn