cảnh sát giao thông - Trùm logo xe 'vua' khai đưa tiền cho cảnh sát giao thông để mướn xe ôm