Cảng Cát Lái - 8 km đi mất 6 tiếng: TP.HCM tìm cách giảm kẹt xe khu vực cảng Cát Lái