Bánh chưng - Kẻ mua bán hơn 160 bánh heroin được giảm án