bàn thờ tổ tiên - Cụ bà Sài Gòn đập phá ô tô tiền tỉ vì kính xe phản chiếu vào bàn thờ trong nhà