Áp thấp nhiệt đới - Bão Bebinca tăng cấp, rạng sáng 17/8 đổ bộ đất liền