ăn Tết - Nơi cả làng ăn thịt chó ngày Tết ở Hà Nội: 'Đã là tục lệ thì giỗ, Tết nhất định phải có thịt chó để ăn'