ác mộng - Bitcoin vừa thêm một lần thủng đáy 8.000 USD, cơn ác mộng vẫn chưa có hồi kết