ác mộng - Thủy lôi tự dẫn: 'Cơn ác mộng' đáng sợ nhất của lính tàu ngầm