600 xe BMW - Vì sao hơn 800 xe BMW đắp chiếu hàng năm trời?