50 Sắc thái - Vợ của 'Thor' Chris Hemsworth dằn mặt mỹ nhân 50 Sắc Thái vì lo bị giật chồng?