Mỹ chính thức ép Nhật ngừng nhập dầu từ Iran

Mỹ chính thức ép Nhật ngừng nhập dầu từ Iran

Nhập khẩu dầu của Nhật từ Iran dự kiến sẽ giảm về không từ khoảng đầu tháng 10/2018. Saudi Arabia và Các tiểu vương quốc Arab thống nhất (UAE) dự kiến sẽ thay Iran để cung cấp dầu cho Nhật.